Stakeholders

Overzicht van de stakeholders van de FOD Financiën

 •  Medewerkers en management
  • Medewerkers
  • Stafdiensten
  • Algemene administraties
  • Diensten van de Voorzitter
  • Autonome diensten
 • Bedrijven, gemeenschappen
  • Federaties van bedrijven
  • Belgische bedrijven
  • Buitenlandse bedrijven
  • Transportbedrijven
  • Verenigingen
  • NGO's
  • Sportclubs
  • Mutualiteiten
  • Banken
  • OCMW's
  • De Post
  • Enz.
 • Burgers, belastingplichtigen - belastingschuldigen, syndicaten
 • Institutionele partners, politieke voogdij en Burgerlijke vennootschap
  • Kanselarij van de Eerste Minister
  • Kabinetten
  • Regering
  • Parlement
  • Vereniging van Steden en Gemeenten
  • Provincies
  • Regio's
  • Gemeenschappen
  • Federale overheidsdiensten
  • Programmatorische federale overheidsdiensten
  • Inspectie van Financiën
  • Europese Unie
  • Europese Instellingen
  • Belgischeen buitenlandse Kamers van Koophandel
  • Ambassades, consulaten
  • Rekenkamer
  • Grenscommissies
  • Vietnamees Kadaster
  • Politie, Interpol, Europol
  • Enz.
 • Leveranciers en schuldeisers
 • Media, pers
 • Wetenschappers, specialisten en experten
  • Universiteiten
  • Gerechtsdeurwaarders, notarissen, schuldbemiddelaars
  • Advocaten, rechtbanken, gerechtshoven
  • Architecten, landmeters
  • Nationaal Geografisch Instituut
  • Nationaal Instituut voor de Statistiek
  • Onderzoekscentra
  • Experten (PB, Ven.B., btw, boekhouding ...)
  • Consultancy bureaus (IT, Business ...)
  • Enz.