AA Patrimoniumdocumentatie

4.4.1 - Aantal hangende zaken inzake registratie en successie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/441-aantal-hangende-zaken-inzake-registratie-en-successie
Aantal hangende zaken inzake registratie en successie
  Burgerlijke zaken 2012 Burgerlijke zaken 2013 Burgerlijke zaken 2014 Strafzaken 2012 Strafzaken 2013 Strafzaken 2014 Handelszaken 2012 Handelszaken 2013 Handelszaken 2014
hangende zaken op 1 januari 676 627 589 2 3 2 84 72 59
Zaken ingeleid in de loop van het jaar 163 195 152 3 1 0 2 3 0
Zaken afgehandeld in de loop van het jaar -212 -233 -427 -2 -2 -1 -14 -16 -13
Hangende zaken op 31 december 627 589 314 3 3 1 72 59 46

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

4.4.2 - Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/442-verdeling-van-de-ingeleide-zaken-inzake-registratie-en-successie-2014
Verdeling van de ingeleide zaken inzake registratie en successie in 2014
  Burgerlijke zaken eerste aanleg1 Burgerlijke zaken beroep Burgerlijke zaken Cassatie Strafzaken eerste aanleg1 Strafzaken beroep Strafzaken Cassatie Handelszaken eerste aanleg1 Handelszaken beroep Handelszaken Cassatie
Ingeleid door AAPD   18 3   0 0   0 0
Ingeleid door de tegenpartij   16 2   0 0   0 0
Totaal   34 5   0 0   0 0

1 Deze gegevens zijn niet beschikbaar voor eerste aanleg.

De cijfers betreffen zowel geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

4.4.3 - Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2014

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/443-verdeling-van-de-uitspraken-inzake-registratie-en-successie-2014
Verdeling van de uitspraken inzake registratie en successie in 2014
  Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken voor AAPD
Burgerlijke rechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken voor AAPD
Strafrechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitsprakenvoor AAPD
Handelsrechtbanken
Gunstige uitspraken tegen AAPD
Eerste aanleg 64 18 0 0 4 3
Beroep 13 11 0 0 0 0
Cassatie 1 2 0 0 0 0
Totaal 78 31 0 0 4 3

De cijfers slaan zowel op geschillen aanhangig bij de vredegerechten, bij de rechtbanken van eerste aanleg, bij de hoven van beroep als bij het Hof van Cassatie.

De som van de gunstige en ongunstige uitspraken komt niet noodzakelijk overeen met het aantal behandelde zaken: sommige uitspraken zijn namelijk gemengd, en er kan afstand van geding zijn gebeurd.

4.4.4 - Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/444-uitgevaardigde-dwangschriften-inzake-registratie-en-successie
Uitgevaardigde dwangschriften inzake registratie en successie
  2012 2013 2014
Registratie 1.122 1.133 538
Successie 592 588 201
Totaal 1.714 1.721 739

Het dwangschrift is de eerste akte van vervolging uitgevaardigd door de ontvanger ter invordering van de fiscale rechten en boeten of andere niet-fiscale vorderingen. Het dwangschrift moet door de gewestelijke directeur worden geviseerd en uitvoerbaar verklaard, zodat het door een gerechtsdeurwaarder bij exploot kan worden betekend aan de schuldenaar.