AA Douane en Accijnzen

1.4.1 - Aantal accijnsaangifte

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/141-aantal-accijnsaangifte
Aantal accijnsaangifte
  2012 2013 2014
Beroepsuitoefening 1.405 35 0
Vervoer onder schorsing van accijnzen Vertrek 262.109 439.450 454.176
Aankomst 201.466 218.002 227.311
Inverbruiksstelling 131.461 123.113 123.915

1.4.2 - Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke reglementering - Laboratorium van de AA Douane en Accijnzen

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/142-opdeling-van-het-aantal-analyses-naar-de-toepasselijke-reglementering-laboratorium-van-de-aa

 

Opdeling van het aantal analyses naar de toepasselijke reglementering - Laboratorium van de AA Douane en Accijnzen
  2012 2013 2014
Accijnsreglementering Minerale oliën 11.425 13.697 16.222
Alcohol 374 608 471
Denaturering alcohol 164 190 123
Bieren 920 1.534 1.329
Andere 114 105 239
Restituties landbouwproducten 18 4 0
Economische douaneregeling 660 796 664
Invoer 507 933 396
Andere 482 710 711

Het doel van de door het laboratorium uitgevoerde analyses is om de noodzakelijke fysico-chemische parameters te bepalen:

  • om de goederen in te delen volgens tariefcode of accijnsregime (fiscale taken van het laboratorium)
  • voor de controle op de niet-fiscale wetgeving (consumentenbescherming, CITES, enz.)
Definities
  • Alcohol: monsters van zuivere alcohol en van dranken die alcohol bevatten (wijn, gegiste dranken, gedistileerde dranken,...), met uitzondering van bieren
  • Denaturatie van alcohol: monsters van gedenatureerde alcohol (vrijstelling van accijnzen)
  • Bieren: elk monster van bier
  • Andere: monsters van tabak, energieproducten van bio-oorsprong (b.v. EMAG)
  • Restituties landbouwproducten: elk monster van een product waarvoor restitutie bij uitvoer wordt betaald
  • Economische douaneregelignen: controle van vergunningen (actieve en passieve veredeling), aanvragen voor schorsingen en quota
  • Invoer: monsters van ingevoerde producten
  • Andere: opsporen van drugs en hormonen, dossiers in het kader van de milieuheffing, monsters bij uitvoer zonder restituties, monsters in het kader van een BTI-aanvraag.

1.4.3 - Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften

http://www.2014.jaarverslag.financien.belgium.be/nl/143-aantal-invoer-uitvoer-doorvoer-en-provisieaangiften
Aantal invoer-, uitvoer-, doorvoer- en provisieaangiften
Beschrijving 2012 2013 2014
Invoer Tijdelijke opslag 531.097 331.586 436.286
Totaal aangiftes invoen Normale aangifte 1.496.250 1.542.055 2.217.990
Vereenvoudigde aangifte1 5.186.971 4.344.752 5.181.506
Uitvoer Definitieve uitvoer Normale aangifte 1.760.894 2.675.991 3.634.351
Vereenvoudigde aangifte1 5.258.713 5.536.421 8.736.049
Tijdelijke uitvoer en wederuitvoer Normale aangifte 665.280 822.957 802.645
Vereenvoudigde aangifte1 2.438.514 2.852.836 267.636
Doorvoer Vretrek uit België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 1.015.298 840.997 761.524
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 500.219 516.413 539.662
Aankomst in België Normale aangifte en vertrek vanuit erkende plaats 680.001 632.267 727.617
Vereenvoudigde aangifte bij vertrek1 399.051 386.267 386.086
Provisie2 169.014 185.488 152.965

1 Vereenvoudigde aangifte: douaneregime dat een versoepeling toelaat van bepaalde formaliteiten en procedures op voorwaarde van een voorafgaande toestemming.

Dit type van aangifte vertegenwoordigt de meerderheid van de aangiften.

2 Provisie: levering van provisie aan schepen en vliegtuigen, vrijgesteld van belastingen.